Europejskie standardy natężenia hałasu w mieście

Jak przedstawia się sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich biorąc pod uwagę pomiary hałasu? Według kilku niezależnych badań, poziom hałasu wzrasta wraz z uprzemysłowieniem danego kraju. Jest to oczywiste, gdyż kraj wyżej rozwinięty ma także więcej maszyn, co z kolei przekłada się na hałas. Kraje wysoko rozwinięte wykorzystują jednak inne technologie do zwalczania skutków szkodliwego hałasu. Jedną z takich rozwiązań są właśnie ekrany akustyczne. Jest to zdecydowanie jedne z prostszych sposobów na radzenie sobie z nadmiernym hałasem. W krajach wysoko rozwiniętych możemy zaobserwować powstawanie wręcz tuneli akustycznych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hałasu na obszary zamieszkane przez ludzi.

Jednakże hałas może przeszkadzać nie tylko ludziom, ale i zwierzętom leśnym, które spłoszone hałasem mogą zachowywać się nienaturalnie. Dlatego też w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie hałasu na terenach przyrodniczych, stawiane są bariery akustyczne. Aby umożliwić swobodne przemieszczanie się zwierząt przez autostrady, buduje się wiaduktu porośnięte roślinnością. Mniejsi mieszkańcy lasu mogą przechodzić w tunelach po autostradami. Warto podkreślić, że ekrany akustyczne są swojego rodzaju kompromisem pomiędzy budowaniem dróg, a ochroną przyrody.

Zobacz też: Przewodnik po europejskich miastach