Monitoring pływalni

monitoringRapid „ICE” jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym służącym do ścisłej kontroli osób poruszających się po dowolnym obiekcie, rozliczania wykupionych usług oraz nadzorem dostępu do stref wynikających z uprawnień. System identyfikuje osoby poprzez indywidualne karty dostępowe (transpondery) a następnie dokonuje weryfikacji dostępu do poszczególnych stref obiektu.
Rapid „ICE” przeznaczony jest do zastosowania w obiektach sportowych,lodowiskach, itp.
Podstawowym zadaniem oprogramowania jest emisja identyfikatorów oraz rozliczanie pobranych za ich pomocą usług. Oprogramowanie kontroluje i rozlicza klientów z pobranych usług obiektu oraz wylicza odpowiednią kwotę pieniężną wraz z wykonaniem wydruku paragonu fiskalnego.

Całym systemem zarządza główny serwer, który pełni rolę serwera bazy danych oraz serwera i sterownika urządzeń. Serwer działa pod kontrolą systemu MS Windows a oparty jest na bazie MS SQL.
Obecnie są to najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Dostępem do danych zarządza serwer SQL. Każda aplikacja wykonuje wszystkie operacje na danych za jego pośrednictwem. Systemy te cechuje wysokie bezpieczeństwo, efektywność pracy oraz możliwość przerzucenia częściowej logiki do bazy danych. Odciąża to stację roboczą, zwiększa mobilność systemu, ułatwia dostęp z internetu.
Wszelkie, nawet najdrobniejsze zdarzenia na urządzeniach, rejestrowane są w bazie danych, co umożliwia wykonanie szczegółowych raportów przejść. W łatwy sposób można prześledzić całą drogę poruszania się danej osoby na obiekcie.
System Rapid „AQUA” pracuje wielowątkowo, co zapewnia jego stabilność oraz bezpieczeństwo nad kontrolą zdarzeń. Do jego głównych wątków należą :

 • System kontroli zdarzeń na obiekcie
 • System aplikacji klienckich
 • System obsługi bazy danych
 • System integracji
 • System wymiany informacji

System kontroli zdarzeń na obiekcie jest aplikacją bezobsługową. Pracuje w tle i odpowiada za współpracę aplikacji z czytnikami.
System integracji umożliwia między innymi sprawne współdziałanie systemu Rapid „ICE” z innymi systemami, np.: możliwa jest współpraca z aplikacjami gastronomicznymi, dzięki której system obsługuje tzw. „bar”, który może znajdować się na terenie rekreacyjnym obiektu (wewnątrz strefy lodowiska).
System wymiany informacji pozwala między innymi na udostępnianie informacji statystycznych (np.: aktualna ilość osób na obiekcie, ilość wolnych miejsc itp.) w celu umieszczania ich na stronie internetowej czy monitorach informacyjnych rozmieszczonych na terenie obiektu.

Funkcjonalność systemu można podzielić na kilka zasadniczych części należących do odpowiednich grup tematycznych, obszarów. Dostęp do kluczowych funkcji w aplikacjach oparty jest o bogatą politykę uprawnień. Dotyczy to między innymi nadzoru nad kluczami dostępowymi, zasad i szczegółowości raportowania, kasowania historycznych danych itp. itd.

Podstawowymi elementami funkcjonalnymi są :

 • Konfigurator architektury
 • Baza transponderów
 • Konfigurator obiektu
 • System obsługi kontrahentów
 • Systemy kasjerskie
 • System logistyczno-sprzedażowy
 • Analizator