Nurkowanie – kursy na stopnie PADI

kurs nurkowaniaKurs Open Water Diver PADI jest najpopularniejszym i najbardziej uznanym kursem dla początkujących. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Open Water Diver uprawniający do samodzielnego nurkowania do głębokości 18 metrów.

Program kursu obejmuje: 5 nurkowań basenowych, 4 nurkowania na wodach otwartych oraz zajęcia teoretyczne.

Uczestnikom zapewniamy: cały sprzęt nurkowy (zalecamy posiadanie własnego ABC – płetw, maski i fajki – do kupienia w naszym sklepie)

Kurs Advanced Open Water Diver PADI rozwija umiejętności nurkowe oraz pozwala zdobyć doświadczenie nurkowe w różnych warunkach. Trzeba sprostać wyzwaniu, jakie stawiają nurkowania nawigacyjne, głębokie, nocne, wrakowe, w suchym skafandrze lub wiele innych.

Certyfikat Advanced OWD jest prawdziwą przepustką do podwodnego świata – daje uprawnienia do nurkowania w różnorodnych warunkach i głębokości 30 m. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak postępować w razie wypadku (nie tylko nurkowego), wybierz kurs Emergency First Response PADI – Resuscytacji i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Kurs przeznaczony jest zarówno dla nurków, którzy mogą wykorzystać ten certyfikat w zdobywaniu kolejnych stopni PADI, jak i dla tych, którzy nie nurkują. Na kursie zapoznasz się z technikami udzielania pierwszej pomocy na poziomie podstawowym oraz sposobami przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą zwiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Kurs uczy oceniać różne sytuacje nurkowe i pomagać sobie i innym nurkom. Certyfikat Rescue Diver potwierdza umiejętności ratownicze i otwiera drzwi do profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego Master Scuba Diver.

Kurs DIVEMASTER PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI.

Wymagania:

  • Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
  • Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
  • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat Kursu Pierwszej Pomocy Medic First Aid lub równorzędnego
  • Ukończone 18 lat
  • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
  • Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
  • Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

SPECJALIZACJE

Nurkowanie Nocne dostarcza nie zapomnianych wrażeń, gdyż tylko w nocy można zobaczyć olbrzymią ilość podwodnej flory.
Wymagania: OWD lub równorzędny
Wiek min: 12l
Ilość nurkowań: 3

Nurkowanie Nawigacyjne celem tego szkolenia jest zapoznanie z umiejętnościami planowania, organizowania bezpiecznego nurkowania. Nauczy Cię korzystania z kompasu i wykorzystania naturalnej nawigacji dzięki czemu nurkowanie będzie przyjemniejrze.
Wymagania: OWD lub równorzędny
Wiek min: 12l
Ilość nurkowań: 3

Suchy Skafander. Jest to szkolenie niezbędne, aby bezpiecznie i przyjemnie nurkowań w Suchym Skafandrze.
Wymagania: OWD lub równorzędny
Wiek min: 12l
Ilość nurkowań: 3

Nurkowanie Głębokie pozwala na zapoznanie się technikami sprzętem, sprzętem, planowaniem i organizowaniem głębokich nurkowań. Dla poszukujących mocnych wrażeń i niecodziennych doświadczeń w ciekawych miejscach.
Wymagania: OWD lub równorzędny
Wiek min: 15l
Ilość nurkowań: 4

Nitrox jest to mieszanka której skład jest taki sam jak powietrza, z tym że relacja tlenu jest większa. NITROX jest wykorzystywany przez nurków rekreacyjnych i technicznych (tym drugim na dekompresję). Nurkowie rekreacyjni największe korzyści kożyści mają z nurkowania na NITROX-sie miedzy 20 a 30 metrów.