Pomiary hałasu w mieście turystycznym

W mieście ze względu na duże zaludnienie i uprzemysłowienie, jest zazwyczaj głośno. Pomiary hałasu wskazują nawet, że w niektórych lokalizacjach, dłuższe przebywanie może doprowadzić do zaburzenia narządu słuchu. Jak wykazały badania, nieustanne przebywanie w zbyt głośnym pomieszczeniu może nie tylko uszkodzić nam słuch, ale także i zmysł równowagi. Dzieje się tak, ponieważ błędnik odpowiada także za poczucie równowagi. Zaburzenia mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu oraz nieustannych bólów głowy. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie pomiarów hałasu w miejscach zamieszkanych przez ludzi.

hałasJeśli natężenie hałasu jest zbyt wysokie, to wtedy jednym z rozwiązań są ekrany akustyczne. Takie ekrany znacznie zmniejszą ilość hałasu, który dociera do naszych uszu, przez co wpływają znacząco na nasze zdrowie i samopoczucie. Ekrany akustyczne stanowią także barierę między jezdnią a mieszkalną częścią miasta tworząc swojego rodzaju segmenty. Warto zwrócić uwagę na fakt, że świadomość zagrożeń wynikających z nadmiernego hałasu wciąż rośnie. Wymogi i presja mieszkańców sprzyja powstawaniu nowych ekranów akustycznych. W kontekście kilku lat z pewnością takie zachowanie przyniesie satysfakcjonujący skutek i przyczyni się do zmniejszenia liczby osób z objawami nadmiernej szkodliwości hałasu.

Pomiar i normy hałasu

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla strefy ochronnej „A” – uzdrowiska wynoszą odpowiednio:

  • 50 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 16 godzinom
  • 45 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 godzinom
  • 40 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 1 godzinie

Oczywiście w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Wykonywanie wszelkiego rodzaju działań pomiarowych, powinno odbywać się przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i przez wykwalifikowanych specjalistów. W innym wypadku pomiary hałasu nie będą wiarygodne, co może przyczynić się do potencjalnych problemów przedsiębiorstwa – zarówno związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawnych, jak i nieodpowiednimi warunkami pracy.

Panele, tablice, litery przestrzenne – www.chester.pl