Realizacja WF w ramach WSFiZ

Wychowanie Fizyczne w ramach systemu organizacyjnego Szkoły będzie realizowane w następujących formach:

  • zajęcia standardowe w trakcie semestru 2 i 3;
  • zajęcia skumulowane w okresie wakacyjnym;
  • obóz sportowo-rekreacyjny w okresie wakacyjnym.

wsfizZajęcia standardowe będą realizowane w trakcie semestrów 2 i 3 po 30 godzin w każdym z semestrów i będą obejmowały pływanie (po 10 jednostek lekcyjnych w semestrze) i ćwiczenia na sali gimnastycznej (po 20 jednostek lekcyjnych w semestrze).

Każdy student obowiązkowo powinien uczestniczyć zarówno w zajęciach na basenie jak i na sali gimnastycznej. Pływanie będzie realizowane na pływalni „Foka” ul. Esperanto 5. Zajęcia na sali gimnastycznej będą odbywały się w godzinach 16.00 – 20.00 w zróżnicowanej formie zależnej od preferencji studentów i możliwości organizacyjnych uczelni.

Proponujemy państwu następujące formy zajęć:

  • gry zespołowe (siatkówka i koszykówka na sali gimnastycznej) + pływanie;
  • siatkówka i ćwiczenia gimnastyczne do muzyki + pływanie;
  • tenis stołowy + pływanie;
  • taniec + pływanie;
  • gry zespołowe (koszykówka na sali i piłka nożna na boisku w semestrze letnim), duża intensywność ćwiczeń + pływanie;
  • walka wręcz (w hali sportowej WAT ul. Kartezjusza 1), duża intensywność ćwiczeń + pływanie;
  • aerobik i siatkówka, duża intensywność ćwiczeń + pływanie.

Szczegółowy grafik zajęć (miejsca, daty i godziny) oraz podział studentów na grupy ćwiczeniowe będzie ogłoszony najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem semestru letniego.

Studenci wybierający opcję realizacji WF w trakcie semestru są zobowiązani do wskazania preferowanej formy podczas rejestracji na zajęcia WF. Deklaracja formy zajęć będzie stanowiła jednocześnie podstawę do przyporządkowania studentów do odpowiednich grup ćwiczeniowych. W przypadku przekroczenia limitu osób deklarujących się na daną formę zajęć o przydziale do grupy ćwiczeniowej będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zasady zaliczenia WF w ramach systemu organizacyjnego uczelni:
Zajęcia z wychowania fizycznego zaliczane będą na podstawie aktywnego uczestnictwa. Warunkiem zaliczenia WF jest obecność na co najmniej 70% zajęć w semestrze. Nie zaliczenie semestru zajęć powoduje konieczność uczestniczenia w zajęciach WF na kolejnym semestrze i pokrycie kosztów zajęć w wysokości 200 zł za semestr.

Zajęcia skumulowane będą realizowane w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień 2005) w ciągu 3 tygodni w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą odbywały się w formie zajęć sportowych na różnych obiektach w Warszawie oraz w formie zajęć rekreacyjnych. Ze względu na dużą intensywność zajęć fizycznych studenci wybierający tę opcję powinni być dobrze przygotowani kondycyjnie. Zajęcia skumulowane zaliczają dwa semestry zajęć z WF.

Obóz sportowo-rekreacyjny będzie realizowany w terminie od 15 do 28 sierpnia 2005r. w WZW „JAWOR” koło Soliny. Zajęcia będą odbywały się zarówno na obiektach sportowych (kryta pływalnia i sala sportowa) jak i w terenie (kajaki, łodzie, rajdy piesze). Ze względu na dużą intensywność zajęć fizycznych (60 godzin lekcyjnych) studenci wybierający tę opcję powinni być dobrze przygotowani kondycyjnie. W trakcie obozu studentów będzie obowiązywała dyscyplina organizacyjna a w szczególności całkowity zakaz spożywania alkoholu.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 950 zł pokrywa student. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie studenci wnoszą w kasie uczelni w terminie do 07.03.2004r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed 07.03.2004r. (lub nie dokonania wpłaty) student ponosi koszty administracyjne w wysokości 30 zł i zostaje administracyjnie przydzielony do innej formy realizacji zajęć WF. Jeżeli student zrezygnuje z udziału w obozie po 07.03.2004r. to zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestniczenia w zajęciach WF na kolejnym semestrze w wysokości 200 zł oraz ewentualnych kosztów rezerwacji. Limit miejsc na obóz wynosi 100 osób. Zapisy są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Po wypełnieniu limitu lista będzie zamknięta. Obóz zalicza dwa semestry zajęć z WF.

Zapraszamy też na korty tenisowe do Poznania.