Walka z niezdrowym hałasem

Pochłanianie dźwięków przez ekrany akustyczne ma duże znaczenie w niwelowaniu szkodliwości poziomu hałasu. Ekrany antydźwiękowe pozwalają wyeliminować powstające decybele, a także wyraźnie zmniejszyć obszar przenoszenia dźwięku. Działanie ekranów polega na pochłanianiu dźwięków padających na powierzchnię i wytłumianiu. Zamontowane ekrany dźwiękochłonne zmniejszą intensywność fal dźwiękowych odbitych, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu hałasu, co potwierdzają specjalistyczne badania pomiaru hałasu wymagane przez przepisy bhp. Odpowiednie metody pomiarów i oceny hałasu w miejscach przebywania albo pracy ludzi, stosuje się w celu ustalenia stanu narażenia ich na hałas. Bardzo ważnym jest określenie miejsca emisji hałasu i jego szybkiej neutralizacji.

Ekrany powstrzymują hałas, niezależnie od jego rodzaju i ilości ludzi nań narażonych. Wyniki pomiarów hałasu służą przede wszystkim do porównania istniejących warunków akustycznych, z warunkami określonymi przez normy i przepisy higieniczne. To czynnik który także wykorzystywany jest do oceny i wyboru planowanych lub realizowanych przedsięwzięć ograniczających działanie hałasu. Właściwy tryb i częstotliwość wykonywania pomiarów, sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz forma udostępnienia tychże pracownikom określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej.

Różnica między muzyką a hałasem

Muzyka, niezależnie od jej gatunku i kraju pochodzenia, zwykle pokazuje najgłębsze zakamarki duszy twórcy. Jest to przecież naprawdę bardzo ważne, gdyż pozwala na bezpośredni kontakt z publicznością, która to może odczytać wszystko z człowieka. Jednak do nagrywania potrzebne jest wyciszanie pomieszczeń i ich dostosowywanie do standardów muzycznych. Nie ma przecież dobrego grania bez dobrej akustyki. Muzyka to w końcu także wysoka jakość. Dziś nie ma już miejsca na fuszerkę i nie wystarczy sama dopracowana warstwa muzyczna. Trzeba także mieć przygotowane inne walory muzyczne naszych kawałków. W końcu coraz tańszy jest naprawdę dobry sprzęt nagraniowy, więc można sobie pozwolić na granie w iście profesjonalnej jakości. Jednak wyciszanie pomieszczeń jest naprawdę absolutnie podstawową kwestią. Najnowsze mikrofony są tak bardzo czułe, że nawet najmniejsze szumy dochodzące do pomieszczenia nagraniowego z zewnątrz potrafią skutecznie zakłócić linię piosenki. Warto jest o tym pamiętać, gdyż ten niewielki wydatek znacznie podniesie jakość.