Walka z niezdrowym hałasem

Pochłanianie dźwięków przez ekrany akustyczne ma duże znaczenie w niwelowaniu szkodliwości poziomu hałasu. Ekrany antydźwiękowe pozwalają wyeliminować powstające decybele, a także wyraźnie zmniejszyć obszar przenoszenia dźwięku. Działanie ekranów polega na pochłanianiu dźwięków padających na powierzchnię i wytłumianiu. Zamontowane ekrany dźwiękochłonne zmniejszą intensywność fal dźwiękowych odbitych, przyczyniając się do zmniejszenia poziomu hałasu, co potwierdzają specjalistyczne badania pomiaru hałasu wymagane przez przepisy bhp. Odpowiednie metody pomiarów i oceny hałasu w miejscach przebywania albo pracy ludzi, stosuje się w celu ustalenia stanu narażenia ich na hałas. Bardzo ważnym jest określenie miejsca emisji hałasu i jego szybkiej neutralizacji.

Ekrany powstrzymują hałas, niezależnie od jego rodzaju i ilości ludzi nań narażonych. Wyniki pomiarów hałasu służą przede wszystkim do porównania istniejących warunków akustycznych, z warunkami określonymi przez normy i przepisy higieniczne. To czynnik który także wykorzystywany jest do oceny i wyboru planowanych lub realizowanych przedsięwzięć ograniczających działanie hałasu. Właściwy tryb i częstotliwość wykonywania pomiarów, sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz forma udostępnienia tychże pracownikom określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej.