Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu

plywanie1. ORGANIZATOR
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
Urząd Miasta w Częstochowie.
LKS „Gol-Start” Częstochowa
ul. Sobieskiego 9
tel./fax (034) 322-91-49

2. Termin i miejsce zawodów:

  •     Częstochowa, 19-20 września 2015. na pływalni MOSIR przy ul. Niepodległości 20/22
  •     długość basenu 25 , ilość torów 6, ręczny pomiar czasu

Organizator zabezpiecza noclegi oraz wyżywienie od kolacji  do obiadu włącznie. Bursa Miejska w Częstochowie, ul. Nowowiejskiego 11a.

3. Cel imprezy:

  •     Integracja środowiska osób uprawiających pływanie
  •     Konfrontacja umiejętności i współzawodnictwo sportowe
  •     Upowszechnianie i propagowanie pływania, jako rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

4. Zasady uczestnictwa:
Udział w zawodach biorą niepełnosprawni zawodnicy z dysfunkcją narządu ruchu i wzroku oraz osoby pełnosprawne. Rezultaty osiągnięte przez zawodników zostaną przeliczone na punkty wg Kalkulatora Wielobojowego. Wśród zawodników niepełnosprawnych na podstawie sumy punktów z dwóch konkurencji indywidualnych zostanie wyłonionych pięciu najlepszych zawodników i zawodniczek zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest posiadanie przez zawodników aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w zawodach.

5. Program: – zawody zostaną rozegrane seriami na czas w kategorii kobiet i mężczyzn systemem „Open” wg punktów zdobytych zgodnie z Kalkulatorem Wielobojowym. Zawodnik/Zawodniczka może startować maksymalnie w 2 konkurencjach w każdym bloku.
Konkurencje:

  •     50m, 100m, 400m – styl dowolny kobiet i mężczyzn
  •     50m, 100m – styl motylkowy kobiet i mężczyzn
  •     50m, 100m – styl grzbietowy kobiet i mężczyzn
  •     50m, 100m – styl klasyczny kobiet i mężczyzn
  •     200m – styl zmienny kobiet i mężczyzn

Szczegółowy program – w załączeniu.

6. Klasyfikacja i nagrody:
O zajętym miejscu w klasyfikacji końcowej decydować będzie suma punktów zdobytych w dwóch konkurencjach. Za miejsca I – V osobno wśród kobiet i mężczyzn open zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy.
Każdy zawodnik dostanie medal i upominek

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia (karta zgłoszenia oraz imienna lista uczestników) wg załączonych druków prosimy przesłać do dnia 2 września 2015 r.
Zapraszamy Waszą reprezentację w ilości 8 osób (zawodnicy + osoby towarzyszące).

8. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje Organizator.